Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

Підручники, навчальні посібники
Центр навчальної літератури

Видавництво "Кондор"


Ліра-К


Видавництво МАУП


Інші видавництва