ФІНАНСИ

 1. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ В.Б.Захожай, М.Ф.Базась, М.М.Матюха, В.М.Базась; За ред. В.Б. Захожая, М.Ф. Базася.- К.: МАУП, 2005// Фінанси. - 2006.- 968с. зміст
 2. Пахомов В.І. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник/ В.І.Пахомов, Л.В.Стрільчук.- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 56 с. зміст
 3. Іванов В.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій/ В.М.Іванов, І.Я.Софіщенко.- К.: МАУП, 2001// Фінанси. - 2006.- 229 с. зміст
 4. Дорошенко Л.С. Демографія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2005// Фінанси. - 2006.- 112с. зміст
 5. Лещинський О.Л. Економетрія: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 208 с. зміст
 6. Калина А.В. Економіка праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 269 с. зміст
 7. Щукін Б.М. Інвестування: Курс лекцій.- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 216 с. зміст
 8. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій. - 3-тє вид., стереотип.- К.: МАУП, 2002// Фінанси. - 2006.- 128 с. зміст
 9. Грідчіна М.В. Корпоративні фінанси: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2002// Фінанси. - 2006.- 232 с. зміст
 10. Мілай А.О. Кредитно-розрахункові операції: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 204 с. зміст
 11. Малиш Н.А. Макроекономіка: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 182 с. зміст
 12. Жильцов О.Б. Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ О.Б.Жильцов, В.Р.Кулян, О.О.Юнькова.- М.: МАУП, 2006// Фінанси. - 2006.- 183 с.. зміст
 13. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: Курс лекций.- К.: МАУП, 2001// Фінанси. - 2006.- 112с. зміст
 14. Родченко В.В. Международный менеджмент: Учебное пособие.- 2-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2002// Фінанси. - 2006.- 240с. зміст
 15. Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ А.Я.Баскаков, Н.В.Туленков.- 2-е изд., испр..- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 216с. зміст
 16. Тигова Т.Н. Микроэкономика: Краткий курс лекций.- 3-е изд. стереотип..- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 68с. зміст
 17. Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ І.І.Дахно, Ю.А.Бовтрук.- К.: МАУП, 2002// Фінанси. - 2006.- 216 с. зміст
 18. Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., випр. і допов..- К.: МАУП, 2006// Фінанси. - 2006.- 248 с. зміст
 19. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 296с. зміст
 20. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. - 2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 160 с. зміст
 21. Софіщенко І.Я. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2005// Фінанси. - 2006.- 200 с. зміст
 22. Мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.О.Гончарова, А.І.Ігнатюк, Н.А.Малиш, Т.М.Тігова.- К.: МАУП, 2005// Фінанси. - 2006.- 304с. зміст
 23. Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 120с. зміст
 24. Осипчук Л.Л. Организация исполнения государственного бюджета (экономико-правовой аспект): Курс лекцій.- К.: МАУП, 1999// Фінанси. - 2006.- 160 с. зміст
 25. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций.- 2-ге изд., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 112с. зміст
 26. Храмов В.О. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.О.Храмов, А.П.Бовтрук.- К.: МАУП, 2001// Фінанси. - 2006.- 112с. зміст
 27. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 224 с. зміст
 28. Політична економія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За заг. ред. Г.А. Оганяна.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 520с. зміст
 29. Практикум з вищої математики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Юртина І.І..- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 248с. зміст
 30. Чередніченко Н.І. Ринок цінних паперів: Метод. вказівки і завдання для самост. вивчення дисципліни.- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 88 с. зміст
 31. Сладкевич В.П. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций/ В.П.Сладкевич, А.Д.Ченявский.- 3-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 152с. зміст
 32. Калина А.В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровени): Учебно-методическое пособе/ А.В.Калина, М.И.Конева, В.А.Ященко.- 3-е изд., перераб. и доп..- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 416с. зміст
 33. Литвиненко Я.В. Сучасна політика цінноутворення: Метод. вказівки і завдання для самост. вивч. дисципліни.- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 80 с. зміст
 34. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 148 с. зміст
 35. Теория и практика управления персоналом: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений/ Автор-сост. Г.В. Щёкин.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 280с. зміст
 36. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 368с. зміст
 37. Васюта-Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ О.І.Васюта-Беркут, Г.Ф.Шепітко, Н.О.Ромашевська; За ред. В.Б. Захожая.- 2-ге вид., стереотип..- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 176с. зміст
 38. Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.Б.Чорней, Р.К.Чорней.- К.: МАУП, 2005// Фінанси. - 2006.- 256с. зміст
 39. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 1/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 104 с. зміст
 40. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 2/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 136 с. зміст
 41. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 3/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 152 с. зміст
 42. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 4/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 128 с. зміст
 43. Управление бизнесом. Экспресс-курс для деловых людей./ Авт.-сост. Г.В. Щекин..- 4-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 232с. зміст
 44. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. - 3-е изд., стереотип.- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 160 с. зміст
 45. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. - 2-е изд., стереотип.- К.: МАУП, 2001// Фінанси. - 2006.- 112 с. зміст
 46. Бедь В.В. Фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ В.В.Бедь, Ю.М.Когут.- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 168 с. зміст
 47. Фінанси: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая.- 2-ге вид., випр. і доп..- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 312 с. зміст
 48. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., переобл. і доп..- К.: МАУП, 2004// Фінанси. - 2006.- 328с. зміст
 49. Захожай А.Б. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2002// Фінанси. - 2006.- 224 с. зміст
 50. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій.- 3-тє вид., доп..- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 160с. зміст
 51. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - 2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2001// Фінанси. - 2006.- 152 с. зміст
 52. Ерухимович И.Л. Ценообразование: Учеб.-метод. пособие. - 3-е изд., стереотип.- К.: МАУП, 2003// Фінанси. - 2006.- 108 с. зміст
 53. Устенко О.Л. Экономика предприятий: Методическое пособие.- 3-е изд., испр..- К.: МАУП, 2000// Фінанси. - 2006.- 44с. зміст