МЕНЕДЖМЕНТ ЗЕД

 1. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів = Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2002// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 128 с. зміст
 2. Пахомов В.І. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник/ В.І.Пахомов, Л.В.Стрільчук.- К.: МАУП, 2004// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 56 с. зміст
 3. Іванов В.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій/ В.М.Іванов, І.Я.Софіщенко.- К.: МАУП, 2001// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 229 с. зміст
 4. Лещинський О.Л. Економетрія: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 208 с. зміст
 5. Макаровська Т.П. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Т.П.Макаровська, Н.М.Бондар.- К.: МАУП, 2003// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 299 с. зміст
 6. Калина А.В. Економіка праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 269 с. зміст
 7. Храмов В.О. Зовнішньоекономічна політика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.О.Храмов, Ю.А.Бовтрук.- К.: МАУП, 2002// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 264с. зміст
 8. Щукін Б.М. Інвестування: Курс лекцій.- К.: МАУП, 2004// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 216 с. зміст
 9. Грідчіна М.В. Корпоративні фінанси: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2002// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 232 с. зміст
 10. Малиш Н.А. Макроекономіка: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2004// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 182 с. зміст
 11. Жильцов О.Б. Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ О.Б.Жильцов, В.Р.Кулян, О.О.Юнькова.- М.: МАУП, 2006// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 183 с. зміст
 12. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: Курс лекций.- К.: МАУП, 2001// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 112с. зміст
 13. Родченко В.В. Международный менеджмент: Учебное пособие.- 2-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2002// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 240с. зміст
 14. Калина А.В. Менеджмент продуктивності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ А.В.Калина, С.П.Калініна, Н.Д.Лук'янченко.- К.: МАУП, 2005// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 232 с. зміст
 15. Тигова Т.Н. Микроэкономика: Краткий курс лекций.- 3-е изд. стереотип..- К.: МАУП, 2003// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 68с. зміст
 16. Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., випр. і допов..- К.: МАУП, 2006// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 248 с. зміст
 17. Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ І.І.Дахно, Ю.А.Бовтрук.- К.: МАУП, 2002// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 216 с. зміст
 18. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 296с. зміст
 19. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. - 2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2003// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 160 с. зміст
 20. Мацко А.С. Міжнародне право: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., стереотип..- К.: МАУП, 2003// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 216 с. зміст
 21. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник для студентів юридичних вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 312 с. зміст
 22. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право. Теоретичні та прикладні аспекти: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 576с. зміст
 23. Мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.О.Гончарова, А.І.Ігнатюк, Н.А.Малиш, Т.М.Тігова.- К.: МАУП, 2005// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 304с. зміст
 24. Курочкин А.С. Организация производства: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2001// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 216с. зміст
 25. Уразов А.У. Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ А.У.Уразов, П.В.Маслак, І.В.Саух.- К.: МАУП, 2005// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 328с. зміст
 26. Храмов В.О. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.О.Храмов, А.П.Бовтрук.- К.: МАУП, 2001// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 112с. зміст
 27. Дахно И.И. Патентование и лицензирование: Учебно пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2006// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 216с. зміст
 28. Практикум з вищої математики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Юртина І.І..- К.: МАУП, 2003// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 248с. зміст
 29. Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- 2-е изд., испр..- К.: МАУП, 2002// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 360с. зміст
 30. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2003// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 368с. зміст
 31. Управление бизнесом. Экспресс-курс для деловых людей./ Авт.-сост. Г.В. Щекин..- 4-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 232с. зміст
 32. Гаевская О.Б. Управление международным сотрудничеством: Монографія.- К.: МАУП, 1999// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 168с. зміст
 33. Фінанси: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая.- 2-ге вид., випр. і доп..- К.: МАУП, 2004// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 312 с. зміст
 34. Бедь В.В. Фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ В.В.Бедь, Ю.М.Когут.- К.: МАУП, 2004// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 168 с. зміст
 35. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., переобл. і доп..- К.: МАУП, 2004// Менеджмент ЗЕД. - 2006.- 328с. зміст