УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

 1. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: Учебное пособие.- К.: МАУП, 2000// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 208 с. зміст
 2. Пахомов В.І. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник/ В.І.Пахомов, Л.В.Стрільчук.- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 56 с. зміст
 3. Дорошенко Л.С. Демографія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2005// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 112с. зміст
 4. Лещинський О.Л. Економетрія: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 208 с. зміст
 5. Калина А.В. Економіка праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 269 с. зміст
 6. Козоріз В.П. Загальне і кадрове діловодство: Навчальний посібник/ В.П.Козоріз, Н.І.Лапицька.- К.: МАУП, 2002// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 162 с зміст
 7. Щукін Б.М. Інвестування: Курс лекцій.- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 216 с. зміст
 8. Гавловський В.Д. Інформатизація управління соціальними системами: Організаційно-правові питання теорії і практики: Навчальний посібник/ В.Д.Гавловський, Р.А.Калюжний, В.С.Цимбалюк; За заг. ред М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 336 с. зміст
 9. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій. - 3-тє вид., стереотип.- К.: МАУП, 2002// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 128 с. зміст
 10. Щокин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психологія кадрового менеджмента: Науково-практичний посібник.- К.: МАУП, 1999// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 400 с. зміст
 11. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 360с. зміст
 12. Малиш Н.А. Макроекономіка: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 182 с. зміст
 13. Жильцов О.Б. Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ О.Б.Жильцов, В.Р.Кулян, О.О.Юнькова.- М.: МАУП, 2006// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 183 с. зміст
 14. Калина А.В. Менеджмент продуктивності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ А.В.Калина, С.П.Калініна, Н.Д.Лук'янченко.- К.: МАУП, 2005// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 232 с. зміст
 15. Колпаков В.М. Методы управления: Учебное пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 368 с. зміст
 16. Тигова Т.Н. Микроэкономика: Краткий курс лекций.- 3-е изд. стереотип..- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 68с. зміст
 17. Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., випр. і допов..- К.: МАУП, 2006// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 248 с. зміст
 18. Мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.О.Гончарова, А.І.Ігнатюк, Н.А.Малиш, Т.М.Тігова.- К.: МАУП, 2005// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 304с. зміст
 19. Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 120с. зміст
 20. Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала: Учебное пособие/ Г.А.Дмитренко, Г.А.Шарапатова, Т.М.Максименко.- К.: МАУП, 2002// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 248 с. зміст
 21. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): Учеб. пособ..- 4-е изд., стереотип.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 312с. зміст
 22. Щёкин Г.В. Организация и психология управления персоналом: Учебно-методическое пособие.- К.: МАУП, 2002// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 832с. зміст
 23. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций.- 2-ге изд., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 112с. зміст
 24. Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості: Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 120с. зміст
 25. Основи професіографії: Навчальний посібник/ С.Я.Карпіловська, Р.Й.Мітельман, В.В.Синявський, О.М.Ткаченко.- К.: МАУП, 1997// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 148с. зміст
 26. Хомич Г.О. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник/ Г.О.Хомич, Р.М.Ткач.- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 151с. зміст
 27. Скуратівський В.А. Основи соціальної політики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.А.Скуратівський, О.М.Палій.- К.: МАУП, 2002// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 200с. зміст
 28. Храмов В.О. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.О.Храмов, А.П.Бовтрук.- К.: МАУП, 2001// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 112с. зміст
 29. Щекин В.Г. Основы кадрового менеджмента: Учебник.- 5-е изд., стереотип.- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 280 с. зміст
 30. Федоренко В.Г. Підприємництво: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл..- К.: МАУП, 2005// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 280 с. зміст
 31. Практикум з вищої математики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Юртина І.І..- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 248с. зміст
 32. Пашута М.Т. Прогнозування та макроекономічне планування: Навч. посібник./ М.Т.Пашута, А.В.Калина.- К.: МАУП, 1998// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 192 с. зміст
 33. Обозов Н.Н. Психология работы с людьми: Советы руководителю: Учеб. пособие/ Н.Н.Обозов, Г.В.Щекин.- 6-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 228с. зміст
 34. Ткачук В.Г. Психофизиология труда: Конспект лекцій/ В.Г.Ткачук, В.Е.Хапко.- К.: МАУП, 1999// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 88 с. зміст
 35. Швець Н.Г. Раціоналізація трудової дяльності: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 94 с. зміст
 36. Чередніченко Н.І. Ринок цінних паперів: Метод. вказівки і завдання для самост. вивчення дисципліни.- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 88 с. зміст
 37. Щёкин Г.В. Социальная теория и кадровая политика: Монография.- К.: МАУП, 2000// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 576с. зміст
 38. Лукашевич Н.П. Социология труда: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2001// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 320 с. зміст
 39. Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота: Термінологічно-понятійний словник/ М.Ф.Головатий, М.Б.Панасюк.- К.: МАУП, 2005// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 560с. зміст
 40. Колпаков В.М. Стратегический кадровый менеджмент: Учебное пособие/ В.М.Колпаков, Г.А.Дмитренко.- К.: МАУП, 2005// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 752 с. зміст
 41. Дорошенко Г.А. Стратегический менеджмент в системе образования: Учеб. пособ..- К.: МАУП, 1999// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 176 с. зміст
 42. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Уч. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп..- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 504 с. зміст
 43. Лукашевич Н.П. Теория и практика самоменеджмента: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- 2-е изд., испр..- К.: МАУП, 2002// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 360с. зміст
 44. Теория и практика управления персоналом: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений/ Автор-сост. Г.В. Щёкин.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 280с. зміст
 45. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 368с. зміст
 46. Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.Б.Чорней, Р.К.Чорней.- К.: МАУП, 2005// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 256с. зміст
 47. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 1/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 128 с. зміст
 48. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 2/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 136 с. зміст
 49. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 3/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 104 с. зміст
 50. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 4/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 152 с. зміст
 51. Управление бизнесом. Экспресс-курс для деловых людей/ Авт.-сост. Г.В. Щекин..- 4-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 232с. зміст
 52. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива: Конспект лекций.- К.: МАУП, 1998// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 77с. зміст
 53. Беззубко Л.В. Управління трудовими конфліктами: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 256 с. зміст
 54. Фінанси: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая.- 2-ге вид., випр. і доп..- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 312 с. зміст
 55. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., переобл. і доп..- К.: МАУП, 2004// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 328с. зміст
 56. Устенко О.Л. Экономика предприятий: Методическое пособие.- 3-е изд., испр..- К.: МАУП, 2000// Управління персоналом і економіка праці. - 2006.- 44с. зміст