Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

На допомогу науковцям

  • Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ МОН України від 12.01.2017 №40 зміст

  • Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. Наказ від 17.10.2012 № 1112. зміст

  • Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів. Наказ МОН України від 14.07.2015 № 758 зміст

  • Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. зміст

  • Шліхта Н.Основи академічного письма: Методичні рекомендації та програма курсу / Н. Шліхта, І. Шліхта. – К., 2016. – 61 с. зміст

  • Правила укладання бібліографічного опису для Списку використаних джерел у дисертаціях з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. зміст