Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

Довідкові видання

  1. Загальноосвітні навчальні заклади у Миколаївській області на початок 2015/16 навчального року : статистичний бюлетень. – Миколаїв, 2016. – 75 с. зміст
  2. Миколаївщина у цифрах, у часі і миттєвостях – Миколаїв, 2004 зміст
  3. Соціологія: словник термінів і понять: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. Біленького Є.А., Козловця М.А.. – К. : Кондор, 2006 зміст
  4. Словничок юридичних термінів / Уклад. В.П. Марчук. – К. : МАУП, 2006. – 128с. зміст
  5. Малий етнополітичний словник / О. В. Антонюк, Ю. В. Бондар,
    В. І. Волобуєв та ін.. – К. : МАУП, 2006. – 288 с. зміст
  6. Словники України. Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К. : НАН України, 2003. – (Словники України) зміст
  7. Словники України. Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К. : НАН України, 2001. – (Словники України) зміст