Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

Вітання директора бібліотеки МНУ ім. В.О.Сухомлинського
Шановні студенти та викладачі
МНУ ім. В. О. Сухомлинського та освітяни Миколаївської області!

     Більш ніж 100 років відкриває для Вас свої двері бібліотека університету, яка розпочала свій шлях в 1913 році, коли був заснований учительський інститут. Першими читачами стали 29 вихованців та викладачів інституту.
     Фундаментальна, тобто наукова, бібліотека була укомплектована працями відомих філософів та істориків В.О. Ключевського, М.І. Костомарова, С.Ф. Платонова, С.М. Соловйова, Аристофана, Софокла, Сенеки, передплачувала фахові журнали, "Правительственный вестник", "Журнал народного просвещения" та ін.
       У 1917 році фонд налічував вже 2200 одиниць зберігання.
     У 1941 році фонд бібліотеки складав вже 105000 одиниць, було відкрито читальний зал на 100 місць.
     Під час ворожої окупації Миколаєва розкрадання та знищення бібліотечних ресурсів було катастрофічним. До 1944-1945 навчального року вдалося повернути лише 39 тисяч томів.
     Після другої світової війни почалося відродження бібліотеки: створення матеріальної бази, інтенсивне комплектування. У 1963 році бібліотека одержала нове приміщення, де знаходиться й зараз.
     У 1970 році в її структурі відбулися зміни. Тоді було створено відділи: обслуговування, довідково-інформаційний, комплектування та обробки літератури. Фонд бібліотеки становив на той час 213 тисяч примірників. Обслуговувалося біля 3 тисяч читачів.
     У 1990 році з відкриттям нового навчального корпусу бібліотека отримала змогу організувати абонемент учбової літератури. Ця робота була завершена влітку 1993 року відкриттям галузевого абонементу учбової літератури для філологічного факультету та факультету іноземної філології.
     У 1993 році було закінчено роботу з організації абонементу та читального залу на історичному факультеті.
     Особливу цінність бібліотеки представляє її унікальний фонд. У фонді рідкісних видань зберігається література ХVIIІ – поч. ХХ століття. Найбільш стародавні видання - з всесвітньої історії, зокрема "Римская история от создания Рима до битві Актийской" Г. Ролленема (1764), "Деянія Петра Великаго, мудраго преобразователя России" (1788), “История разных славянских народов” (1795), “Методы изучения истории» Фримана (1893) та ін.
     Зберігається багато видань 30-90 років ХІХ століття з історії держави і права, філософії, логіки, естетики. Є унікальні енциклопедії та словники (С.М. Южакова, П.М. Мілюкова, Ф.О. Брокгауза,
І.О. Ефрона), цінні видання з теорії та історії літератури І. Шерра,
М. Азадовського, Н. Гербеля, А. Пипіна, а також прижиттєві видання класиків світової літератури.
     Основну частину фонду складає література психолого - педагогічного напрямку, а також з філологічних та літературознавчих дисциплін.
     Бібліотечний фонд на сьогодні становить 473 888 одиниць зберігання. У тому числі 222 231 навчальних видань та 87 351 наукових видань. Щороку надходить понад 5 тисяч примірників документів та 200 періодичних видань. Послугами бібліотеки користується 10000 читачів, щорічна книговидача - 440 тисяч примірників.
     Впродовж останніх років бібліотека впроваджує комплексну автоматизацію бібліотечних процесів, створює електронний каталог та бібліографічні бази даних, серед яких "Життя та діяльність В. Сухо-
млинського", "Реформування вищої освіти", "Праці викладачів МНУ ім. В.О.Сухомлинського" та ін.
     На даний момент обсяг власних електроних баз даних складає 215227 запис. Формується електронна бібліотека (загальна кількість повнотекстових документів 7461), яка складається з фонду документів на CD, передплаченої бази даних підручників та електронних версій навчально-методичних розробок викладачів МНУ ім. В.О.Сухомлинського.
     З 2012 по 2015р. Наукова бібліотека працювала над науковим дослідженням на тему «Особливості становлення, сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-бібліотечного забезпечення навчально-наукового процесу у вищому навчальному закладі (на прикладі МНУ ім. В.О.Сухомлинського)».
    У січні 2013р. рішенням Вченої ради МНУ ім. В.О.Сухомлинського бібліотеці надано статус «Наукова бібліотека».
     Бібліотека є членом методичного об’єднання вузівських бібліотек
м. Миколаєва.

Шановні користувачі, Наукова бібілотека працює для Вас!