Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

Електронні ресурси, запозичені з відкритого доступу
Природничі науки

Художня література


Література музичного напрямку

Педагогічні науки


Мовознавство


Літературознавство


Психологічні науки


Бібліотечна справа. Архівна справа.
Музейна справаСуспільні науки


Медицина


Технічні науки