Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського
Наукова продукція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського


 1. Каталогізування документів: короткий термінологічний словник / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад.: Зоріна Н.Є., ; наук. ред. Пономаренко Л.О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л.О.]. − Вінниця : ТВОРИ, 2021. – 120 с. - Видання представлено в мережі Інтернет:
  https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Directory_2020.pdf

 2. Наукові праці академіка І.Д. Беха – науково-освітній ресурс з питань психолого-педагогічного розвитку особистості : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Ніколаєнко Я.М., Павленко Т.С., Пономаренко Л.О., Добко Т.В. ; авт. вступ. ст. Малиношевський Р.В. ; наук. ред. Добко Т.В.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 200 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 33). Видання представлено в мережі Інтернет:
  https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Directory_2020.pdf

 3. Науково-інформаційна та соціокультурна діяльність провідних освітянських бібліотек – 2021 : довідник  / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад.: О.Л. Гончаренко, І.І. Хемчян ; наук. ред. Л.О. Пономаренко]. – Вінниця : ТВОРИ, 2021. – 143 c.– Видання представлено в мережі Інтернет:
  https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Directory_2020.pdf

 4. Олександр Іванович Ляшенко: до 70-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / [авт. вступ. ст.: Ю.І. Мальований ; упоряд.: Пономаренко Л.О., Ніколаєнко Я.М., Павленко Т.С. ; наук. ред. Добко Т.В. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л.О. ; літ. ред. Василенко Н.М.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2020. – 117 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 29). – Видання представлено в мережі Інтернет:
  https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Directory_2020.pdf

 5. Науково-інформаційна та соціокультурна діяльність провідних освітянських бібліотек – 2020: довідник /НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; [уклад.: О.Л. Гончаренко, І.І. Хемчян; наук. ред. Л.О. Пономаренко]. – Київ: [б. в.], 2020.–153c. – Видання представлено в мережі Інтернет:
  https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Directory_2020.pdf

 6. Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс]. Вип. 4: 2014–2016 рр. : [практ. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, А. І. Рубан ; наук. ред. І. Г. Лобановська] // Наші видання : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ : [б. в.], 2016. - 684 с. зміст

 7. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України [Електронний ресурс] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Біла Л. О., Хемчян І. І. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; відп. за вип. Хемчян І. І.] // Бібл. фахівцю : [сайт] // ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ : [б. в.], 2016. – 104 с. зміст

 8. Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014) [Електронний ресурс] : [наук.-доп. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки НАПН України ; [уклад.: Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток, О. С. Покусова та ін.] ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, О. М. Топузов] // Наші видання : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. дані. – Київ : Ін-т педагогіки НАПН України, 2016. – 452 с. зміст

 9. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : оглядове видання / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред. І. Г. Лобановська ; відп. за вип. І. І. Хемчян ; комп’ютер. набір Л. О. Біла]. – Київ : [б. в.], 2016. – 106 с. зміст

 10. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. - Київ [б.в.], 2015. - 451 с. (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек"; вип. 13) зміст

 11. Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12). зміст

 12. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім.
  В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., Орищенко І. О. та ін. ; наук. консультант Антонова О. Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2015. – 377 с. зміст

 13. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : оглядове видання / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлин-
  ського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред.: Л. М. Заліток]. – Київ : [б. в.], 2015. – 106 с. зміст

 14. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України у 2015 році / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, Л. О. Біла, І. М. Щочкіна ; наук. ред. Л. М. Залі-
  ток]. – К. : [б.в], 2015. – 104 c. зміст

 15. Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології : практичний посібник / уклад. І.Г. Лобановська, Н.Є. Зоріна. - Київ [б.в.], 2014. - 537 с. зміст

 16. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : зб. аналіт. і стат. даних за 2013 р. / НАПН України, ДНПБ України ім.
  В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова, Н. Б. Соко-
  ловська ; наук. ред.: Л. М. Заліток, І. І. Хемчян]. – К. : [б. в.], 2014. – 100 с. зміст

 17. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : зб. аналіт. і стат. даних за 2011 р. / НАПН України, ДНПБ України ім.
  В. О. Сухомлинського ; [уклад. : Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук. ред. : П. І. Рогова, І. І. Хемчян]. – К., 2012. – с. 93 зміст