Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського
Наукова продукція ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського


 1. Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс]. Вип. 4: 2014–2016 рр. : [практ. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, А. І. Рубан ; наук. ред. І. Г. Лобановська] // Наші видання : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ : [б. в.], 2016. - 684 с. зміст

 2. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України [Електронний ресурс] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Біла Л. О., Хемчян І. І. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; відп. за вип. Хемчян І. І.] // Бібл. фахівцю : [сайт] // ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ : [б. в.], 2016. – 104 с. зміст

 3. Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014) [Електронний ресурс] : [наук.-доп. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки НАПН України ; [уклад.: Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток, О. С. Покусова та ін.] ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, О. М. Топузов] // Наші видання : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. дані. – Київ : Ін-т педагогіки НАПН України, 2016. – 452 с. зміст

 4. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : оглядове видання / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред. І. Г. Лобановська ; відп. за вип. І. І. Хемчян ; комп’ютер. набір Л. О. Біла]. – Київ : [б. в.], 2016. – 106 с. зміст

 5. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. - Київ [б.в.], 2015. - 451 с. (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек"; вип. 13) зміст

 6. Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12). зміст

 7. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім.
  В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., Орищенко І. О. та ін. ; наук. консультант Антонова О. Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2015. – 377 с. зміст

 8. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : оглядове видання / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлин-
  ського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред.: Л. М. Заліток]. – Київ : [б. в.], 2015. – 106 с. зміст

 9. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України у 2015 році / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, Л. О. Біла, І. М. Щочкіна ; наук. ред. Л. М. Залі-
  ток]. – К. : [б.в], 2015. – 104 c. зміст

 10. Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології : практичний посібник / уклад. І.Г. Лобановська, Н.Є. Зоріна. - Київ [б.в.], 2014. - 537 с. зміст

 11. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : зб. аналіт. і стат. даних за 2013 р. / НАПН України, ДНПБ України ім.
  В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова, Н. Б. Соко-
  ловська ; наук. ред.: Л. М. Заліток, І. І. Хемчян]. – К. : [б. в.], 2014. – 100 с. зміст

 12. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : зб. аналіт. і стат. даних за 2011 р. / НАПН України, ДНПБ України ім.
  В. О. Сухомлинського ; [уклад. : Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук. ред. : П. І. Рогова, І. І. Хемчян]. – К., 2012. – с. 93 зміст