Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

Фахові електронні періодичні видання
Електронне періодичне видання

Засновник

Галузі наукиІнформаційні технології і засоби навчання

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

ПедагогічніНародна освіта

Інститут педагогіки НАПН України
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого

ПедагогічніСпеціальна педагогіка та психологія

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

ПедагогічніТеорія і методика професійної освіти

Інститут професійно-технічної освіти
НАПН України

ПедагогічніТеорія і методика управління освітою

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України

ПедагогічніТехнології розвитку інтелекту

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ПедагогічніЕфективна економіка

Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕкономічніЕкономіка. Управління. Інновації

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Житомирський державний університет імені Івана Франка

ЕкономічніEconomic Processes Management

Сумський державний університет

ЕкономічніКогниция. Коммуникация. Дискурс

Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна

ФілологічніОсвітологічний дискурс

Київський університет ім. Б. Грінченка

ПедагогічніПроблеми системного підходу в економіці

Національний авіаційний університет

ЕкономічніСпортивна наука України

Львівський державний інститут фізичної культури

Фізичне виховання і спортЄвропейські студії і право

Одеська національна юридична академія

ЮридичніВісник Національного університету кораблебудування

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Економічні,
технічніВісник Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції
НУ «Одеська юридична академія»

ЮридичніЗбірник наукових праць НУ ДПС України

Національний університет державної податкової служби України

ЕкономічніФорум права

Харківський національний університет внутрішніх справ

ЮридичніЧасопис Академії адвокатури України

Академія адвокатури України

ЮридичніНаукові праці Вінницького національного технічного університету

Вінницький національний технічний університет

ТехнічніСоціально-економічні проблеми і держава

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ЕкономічніЧасопис НУ «Острозька академія». Серія «Право»

Національний університет «Острозька академія»

Юридичні