ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій/ За заг. ред. М. Головатого.- К.: МАУП, 2004// Соціологія. - 2006.- 368с. зміст
 2. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: Монографія/ За заг. ред. В.М. Бебика, С.В. Куніцина.- К.: МАУП, 2003// Політологія. - 2006.- 240с. зміст
 3. Білорус О.Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетологічні дослідження)/ О.Г.Білорус, Ю.М.Мацейко.- К.: МАУП, 2005// Політологія. - 2006.- 492с. зміст
 4. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2002// Політологія. - 2006.- 144с. зміст
 5. Храмов В.О. Зовнішньоекономічна політика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.О.Храмов, Ю.А.Бовтрук.- К.: МАУП, 2002// Політологія. - 2006.- 264с. зміст
 6. Ерышев А.А. История политических и правовых учений: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- 3-е издание, стереотип.- К.: МАУП, 2002// Політологія. - 2006.- 152 с. зміст
 7. Іванов В.М. Історія держави і права України. В 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. Ч. 1.- К.: МАУП, 2002// Політологія. - 2006.- 264с. зміст
 8. Іванов В.М. Історія держави і права України. В 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. Ч. 2.- К.: МАУП, 2003// Політологія. - 2006.- 224с. зміст
 9. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Начальний посібник.- К.: МАУП, 2005// Політологія. - 2006.- 360 с. зміст
 10. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Політологія. - 2006.- 360с. зміст
 11. Малий етнополітичний словник/ О.В.Антонюк, Ю.В.Бондар, В.І.Волобуєв, М.Ф.Головатий.- К.: МАУП, 2005// Політологія. - 2006.- 288 с. зміст
 12. Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., випр. і допов..- К.: МАУП, 2006// Політологія. - 2006.- 248 с. зміст
 13. Мацко А.С. Міжнародне право: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., перероб. і допов..- К.: МАУП, 2005// Політологія. - 2006.- 232 с. зміст
 14. Антонюк О.В. Основи етнополітики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2005// Політологія. - 2006.- 432 с. зміст
 15. Політична економія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За заг. ред. Г.А. Оганяна.- К.: МАУП, 2003// Політологія. - 2006.- 520с. зміст
 16. Головатий М.Ф. Політична психологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2001// Політологія. - 2006.- 136с. зміст
 17. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.П.Горбатенко, І.О.Бутовська.- К.: МАУП, 2005// Політологія. - 2006.- 152с. зміст
 18. Головатий М.Ф. Політичний менеджмент: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2005// Політологія. - 2006.- 264с. зміст
 19. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина: Монографія.- К.: МАУП, 2003// Політологія. - 2006.- 423с. зміст
 20. Семигіна Т.В. Порівняльна соціальна політика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2005// Політологія. - 2006.- 276с. зміст
 21. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія.- К.: МАУП, 2004// Політологія. - 2006.- 432с. зміст
 22. Юлдашев О.Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні: Монографія.- К.: МАУП, 2005// Політологія. - 2006.- 336с. зміст
 23. Обозов Н.Н. Психология работы с людьми: Советы руководителю: Учебное пособие/ Н.Н.Обозов, Г.В.Щекин.- 6-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Політологія. - 2006.- 228с. зміст
 24. Ануфриева Н.М. Социальная психология: Курс лекций/ Н.М.Ануфриева, Т.Н.Зелинская, Н.Е.Зелинский.- 4-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2003// Політологія. - 2006.- 136с. зміст
 25. Щёкин Г.В. Социальная теория и кадровая политика: Монография.- К.: МАУП, 2000// Політологія. - 2006.- 576с. зміст
 26. Головатий М.Ф. Соціологія політики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Політологія. - 2006.- 504 с. зміст
 27. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2003// Політологія. - 2006.- 368с. зміст
 28. Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.Б.Чорней, Р.К.Чорней.- К.: МАУП, 2005// Політологія. - 2006.- 256с. зміст
 29. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: Колективна монографія/ За ред. Ф.М. Рудича.- К.: МАУП, 2002// Політологія. - 2006.- 488с. зміст
 30. Сенченко М.І. Україна: шляхом незалежності чи неоколонізації?.- К.: МАУП, 2003// Політологія. - 2006.- 120с..- (Бібліотека журналу "Персонал") зміст
 31. Гаевский Б.А. Философия политики: Монография..- К.: МАУП, 2001// Політологія. - 2006.- 176с. зміст