ГУМАНІТАРНІ ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

 1. Філософія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Щерба С.П., Щедрін В.К., Заглада О.А.; За ред. С.П. Щерба.- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 216 с. зміст
 2. Практикум по деловому английскому языку: Учебно-методическая разрботка/ Под общ. ред. И.С. Бахова, Е.В.Гринько.- К.: МАУП, 2003// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 398с зміст
 3. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Р.К. Чорнея.- К.: МАУП, 2003// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 328 с. зміст
 4. Новітня Україна (1991 - 2001). Роздуми видатних сучасників: Колективна монографія/ М.М. Амосов, Володимир (В.М. Сабодан), Л.І. Грач; За заг. ред. М.Ф. Головатого, Г.В. Щокіна.- К.: МАУП, 2001// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 160с. зміст
 5. Навчальні завдання з читання англійською мовою для студентів-економістів: Навчально-методичний посібник/ Упоряд. Н.В. Бєлканія.- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 44 с зміст
 6. Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ А.Я.Баскаков, Н.В.Туленков.- 2-е изд., испр..- К.: МАУП, 2002// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 216с. зміст
 7. Бахов І.С. Практикум з граматики англійської мови = English Grammar Praktice: Навчально-методична розробка.- К.: МАУП, 2001// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 128 с. зміст
 8. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина: Монографія.- К.: МАУП, 2003// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 423с. зміст
 9. Богдановський І.В. Логіка: Опорний конспект лекцій.- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 168с. зміст
 10. Бокань В. Культурологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 136 с зміст
 11. Бокань В.А. Історія культури України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.А.Бокань, Л.П.Польовий.- К.: МАУП, 2002// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 256 с зміст
 12. Бондарчук Е.И. Основы психологии и педагогики: Курс лекций/ Е.И.Бондарчук, Л.И.Бондарчук.- 3-е изд. стереотипное.- К.: МАУП, 2002// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 168с. зміст
 13. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2002// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 208 с. зміст
 14. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.А.Гайченко, Г.М.Коваль.- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 229с. зміст
 15. Ерышев А.А. Религиоведение: Учебное пособие.- 3-е изд., стереотипное.- К.: МАУП, 2003// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 276 с. зміст
 16. Ерышев А.А. Логика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ А.А.Ерышев, Н.П.Лукашевич, Е.Ф.Сластенко.- 5-изд., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 216с. зміст
 17. Інформаційні системи і технології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ С.Г.Карпенко, В.В.Попов, Ю.А.Тарнавський, Г.А.Шпортюк.- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 192 с зміст
 18. Карпусь И.А. Французский деловой язык = Le Francais D'Affaires: Учебное пособие.- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 186с. зміст
 19. Козоріз В.П. Загальне і кадрове діловодство: Навчальний посібник/ В.П.Козоріз, Н.І.Лапицька.- К.: МАУП, 2002// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 162 с зміст
 20. Корсак К.В. Основи сучасної екології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ К.В.Корсак, О.В.Плахотнік.- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 340с. зміст
 21. Кулян В.Р. Математическое программирование (с элементами информационных технологий): Учебное пособие для студентов нематематических специальностей вузов/ В.Р.Кулян, Е.А.Юнькова, А.Б.Жильцов.- К.: МАУП, 2003// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 124 с зміст
 22. Мирончук В.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.Д.Мирончук, Г.С.Ігошкін.- К.: МАУП, 2002// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 328 с зміст
 23. Олійник В.О. Німецька ділова мова. Практикум: Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.О.Олійник, М.М.Гавриш.- К.: МАУП, 2003// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 199с. зміст
 24. Пустовит А.В. История европейской культуры: Учебное пособие.- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 400 с зміст
 25. Туленкова І.М. Іспанська ділова мова: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 112 с зміст
 26. Етика ділового спілкування: Курс лекцій/ Т.К.Чмут, Г.Л.Чайка, М.П.Лукашевич, І.Б.Осечинська.- К.: МАУП, 2003// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 208 с зміст
 27. Щекин Г.В. Основы психологических знаний: Учебное постобие.- К.: МАУП, 2001// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 126с. зміст
 28. Щокін Г.В. Культура і антикультура: хто кого?: Статті.- К.: МАУП, 2003// Гуманітарні та природничі дисципліни. - 2005.- 80 с зміст