ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Law and order = Закон і порядок: Методичні рекомендації та практичні завдання до вивчення теми/ Автор-укладач О.М. Шутов.- К.: МАУП, 2006// Правознавство. - 2006.- 36 с. зміст
 2. Хоменко Н.С. Англійська мова для юристів = English for Law Students: Навчальний посібник з англійської мови для студентів юридичних факультетів.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 120 с. зміст
 3. Господарське право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ М.К.Галянтич, С.М.Грудницька, О.М.Міхатуліна, Н.О.Можаровська.- К.: МАУП, 2005// Правознавство. - 2006.- 424 с. зміст
 4. Чехович С.Б. Елементарний курс міграційного права України: Конпект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 216 с. зміст
 5. Галянтич М.К. Житлове право України: Практикум.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 116 с. зміст
 6. Ерышев А.А. История политических и правовых учений: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- 3-е издание, стереотип.- К.: МАУП, 2002// Правознавство. - 2006.- 152 с. зміст
 7. Шостенко І.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник/ І.І.Шостенко, О.І.Шостенко.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 104 с. зміст
 8. Іванов В.М. Історія держави і права України. В 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. Ч. 1.- К.: МАУП, 2002// Правознавство. - 2006.- 264с. зміст
 9. Іванов В.М. Історія держави і права України. В 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. Ч. 2.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 224с. зміст
 10. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Начальний посібник.- К.: МАУП, 2005// Правознавство. - 2006.- 360 с. зміст
 11. Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій/ П.Д.Біленчук, А.П.Гель, М.В.Салтевський, Г.С.Семаков.- К.: МАУП, 2001// Правознавство. - 2006.- 216 с. зміст
 12. Дьомін Ю.М. Кримінальне право України: (У питаннях і відповідях): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Ю.М.Дьомін, С.О.Юлдашев; За заг. ред. З.Д. Смітієнко.- К.: МАУП, 2005// Правознавство. - 2006.- 340с. зміст
 13. Александров Ю.В. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Ю.В.Александров, В.А.Клименко.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 328 с.. зміст
 14. Александров Ю.В. Кримінологія: Курс лекцій/ Ю.В.Александров, А.П.Гель, Г.С.Семаков.- К.: МАУП, 2002// Правознавство. - 2006.- 295 с. зміст
 15. Галюк В.В. Курс цивільного та сімейного права України (у питаннях і відповідях): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.В.Галюк, О.Юлдашев.- К.: МАУП, 2005// Правознавство. - 2006.- 240с. зміст
 16. Жулай С.Т. Латинский язык для студентов-юристов: Учебное пособие. - 3-е издание, переработаное и дополненое/ С.Т.Жулай, Е.К.Куварова.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 264 с. зміст
 17. Ткаченко В.В. Лекції з історії розвитку державно-правових відносин у давньогрецькій і давньоримській цивілізаціях: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2005// Правознавство. - 2006.- 384 с. зміст
 18. Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. - 2-ге вид., випр. і допов..- К.: МАУП, 2006// Правознавство. - 2006.- 248 с. зміст
 19. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. - 2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 160 с. зміст
 20. Мацко А.С. Міжнародне право: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і допов..- К.: МАУП, 2005// Правознавство. - 2006.- 232 с. зміст
 21. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. - 2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 312 с. зміст
 22. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право. Теоретичні та прикладні аспекти: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 576с. зміст
 23. Чуприков А.П. Общая и криминальная сексология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ А.П.Чуприков, Б.М.Цупрык.- К.: МАУП, 2002// Правознавство. - 2006.- 248 с. зміст
 24. Голяк Л.В. Порівняльне правознавство: Курс лекцій/ Л.В.Голяк, А.С.Мацко, О.В.Тюріна.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 200 с. зміст
 25. Порівняльне трудове право: Навчальний посібник/ За заг. ред. А.С. Мацка.- К.: МАУП, 2005// Правознавство. - 2006.- 176 с. зміст
 26. Захожай В.Б. Правова статистика: Навчальний посібник/ В.Б.Захожай, В.С.Федорченко.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 368 с. зміст
 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За заг. ред. О.Х. Юлдашева.- К.: МАУП, 2005// Правознавство. - 2006.- 272 с зміст
 28. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 432с. зміст
 29. Юлдашев О.Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні: Монографія.- К.: МАУП, 2005// Правознавство. - 2006.- 336с. зміст
 30. Словничок юридичних термінів/ Уклад. В.П. Марчук.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 128с. зміст
 31. Жабокрицький С.В. Судова психіатрія: Навчальний посібник для студентів вищих немедичних навчальних закладів/ С.В.Жабокрицький, А.П.Чуприков.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 176 с. зміст
 32. Гель А.П. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ А.П.Гель, Г.С.Семаков, С.П.Кондракова.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 272с. зміст
 33. Волинка К.Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 240с. зміст
 34. Бабкіна О.В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів/ О.В.Бабкіна, К.Г.Волинка.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 144с. зміст
 35. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 1/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 128 с. зміст
 36. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 2/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 136 с. зміст
 37. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 3/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 104 с. зміст
 38. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 4/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 152 с. зміст
 39. Грузінова Л.П. Трудові спори: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2002// Правознавство. - 2006.- 104 с. зміст
 40. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій.- 3-тє вид., доп..- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 160с. зміст
 41. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право у схемах: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 208с. зміст
 42. Бризгалов І.В. Юридична деонтологія: Короткий курс лекцій.- 3-тє вид., стереотип..- К.: МАУП, 2003// Правознавство. - 2006.- 48с. зміст
 43. Іванов В.М. Юридична конфліктологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.М.Іванов, О.В.Іванова.- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 224с. зміст
 44. Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.- 2-ге вид., доп. і перероб..- К.: МАУП, 2004// Правознавство. - 2006.- 436с. зміст