МАРКЕТИНГ

 1. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ В.Б.Захожай, М.Ф.Базась, М.М.Матюха, В.М.Базась; За ред. В.Б. Захожая, М.Ф. Базася.- К.: МАУП, 2005// Маркетинг. - 2006.- 968с. зміст
 2. Пахомов В.І. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник/ В.І.Пахомов, Л.В.Стрільчук.- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 56 с. зміст
 3. Дорошенко Л.С. Демографія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2005// Маркетинг. - 2006.- 112с. зміст
 4. Лещинський О.Л. Економетрія: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 208 с. зміст
 5. Калина А.В. Економіка праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 269 с. зміст
 6. Щукін Б.М. Інвестування: Курс лекцій.- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 216 с. зміст
 7. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 180с. зміст
 8. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: Курс лекцій. - 3-тє вид., стереотип.- К.: МАУП, 2002// Маркетинг. - 2006.- 128 с. зміст
 9. Малиш Н.А. Макроекономіка: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 182 с. зміст
 10. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 120с. зміст
 11. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., стереотип..- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 160с. зміст
 12. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 184с. зміст
 13. Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование: Конспект лекций.- К.: МАУП, 2002// Маркетинг. - 2006.- 264с. зміст
 14. Жильцов О.Б. Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ О.Б.Жильцов, В.Р.Кулян, О.О.Юнькова.- М.: МАУП, 2006// Маркетинг. - 2006.- 183 с. зміст
 15. Родченко В.В. Междунардный менеджмент: Учебное пособие.- 2-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2002// Маркетинг. - 2006.- 240с. зміст
 16. Тигова Т.Н. Микроэкономика: Краткий курс лекций.- 3-е изд. стереотип..- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 68с. зміст
 17. Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ І.І.Дахно, Ю.А.Бовтрук.- К.: МАУП, 2002// Маркетинг. - 2006.- 216 с. зміст
 18. Дахно І.І. Міжнародна економіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., випр. і допов..- К.: МАУП, 2006// Маркетинг. - 2006.- 248 с. зміст
 19. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 296с. зміст
 20. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. - 2-ге вид., стереотип.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 160 с. зміст
 21. Мікроекономіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.О.Гончарова, А.І.Ігнатюк, Н.А.Малиш, Т.М.Тігова.- К.: МАУП, 2005// Маркетинг. - 2006.- 304с. зміст
 22. Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 120с. зміст
 23. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций.- 2-ге изд., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 112с. зміст
 24. Храмов В.О. Основи управління персоналом: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.О.Храмов, А.П.Бовтрук.- К.: МАУП, 2001// Маркетинг. - 2006.- 112с. зміст
 25. Політична економія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За заг. ред. Г.А. Оганяна.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 520с. зміст
 26. Практикум з вищої математики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Юртина І.І..- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 248с. зміст
 27. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2001// Маркетинг. - 2006.- 264с. зміст
 28. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій.- К.: МАУП, 2002// Маркетинг. - 2006.- 240с. зміст
 29. Обрытько Б.А. Рекламный менеджмент: Конспект лекций.- К.: МАУП, 2000// Маркетинг. - 2006.- 120с. зміст
 30. Сладкевич В.П. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций/ В.П.Сладкевич, А.Д.Ченявский.- 3-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 152с. зміст
 31. Калина А.В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровени): Учебно-методическое пособе/ А.В.Калина, М.И.Конева, В.А.Ященко.- 3-е изд., перераб. и доп..- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 416с. зміст
 32. Болотніков А.О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2005// Маркетинг. - 2006.- 144с. зміст
 33. Теория и практика управления персоналом: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений/ Автор-сост. Г.В. Щёкин.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 280с. зміст
 34. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 368с. зміст
 35. Васюта-Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ О.І.Васюта-Беркут, Г.Ф.Шепітко, Н.О.Ромашевська; За ред. В.Б. Захожая.- 2-ге вид., стереотип..- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 176с. зміст
 36. Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.Б.Чорней, Р.К.Чорней.- К.: МАУП, 2005// Маркетинг. - 2006.- 256с. зміст
 37. Гринев В.Ф. Товарно-инновационная политика предприятия: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 160с. зміст
 38. Болотников А.А. Товароведение: Курс лекций. Ч. 1.- 2-е изд., переработ. и доп..- К.: МАУП, 2001// Маркетинг. - 2006.- 216с. зміст
 39. Болотников А.А. Товароведение: Курс лекций. Ч. 2.- К.: МАУП, 2002// Маркетинг. - 2006.- 144с. зміст
 40. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 1/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 128 с. зміст
 41. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 3/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 104 с. зміст
 42. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 2/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 136 с. зміст
 43. Грузінова Л.П. Трудове право України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Ч. 4/ Л.П.Грузінова, В.Г.Короткін.- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 152 с. зміст
 44. Управление бизнесом. Экспресс-курс для деловых людей/ Авт.-сост. Г.В. Щекин..- 4-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 232с. зміст
 45. Фінанси: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая.- 2-ге вид., випр. і доп..- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 312 с. зміст
 46. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- 2-ге вид., переобл. і доп..- К.: МАУП, 2004// Маркетинг. - 2006.- 328с. зміст
 47. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій.- 3-тє вид., доп..- К.: МАУП, 2003// Маркетинг. - 2006.- 160с. зміст
 48. Устенко О.Л. Экономика предприятий: Методическое пособие.- 3-е изд., испр..- К.: МАУП, 2000// Маркетинг. - 2006.- 44с. зміст