СОЦІОЛОГІЯ

 1. Управлінські аспекти соціальної роботи. Курс лекцій/ За заг. ред. М. Головатого.- К.: МАУП, 2004// Соціологія. - 2006.- 368с. зміст
 2. PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: Монографія/ За заг. ред. В.М. Бебика, С.В. Куніцина.- К.: МАУП, 2003// Соціологія. - 2006.- 240с. зміст
 3. Система социологического знания: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Сост. Г.В. Щёкин.- 4-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2001// Соціологія. - 2006.- 208с. зміст
 4. Экономическая социология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Под ред. В.Е. Пилипенко.- К.: МАУП, 2002// Соціологія. - 2006.- 296с. зміст
 5. Ануфриева Н.М. Социальная психология: Курс лекций/ Н.М.Ануфриева, Т.Н.Зелинская, Н.Е.Зелинский.- 4-е изд., стереотип..- К.: МАУП, 2003// Соціологія. - 2006.- 136с. зміст
 6. Білорус О.Г. Глобальна перспектива і сталий розвиток: (Системні маркетологічні дослідження)/ О.Г.Білорус, Ю.М.Мацейко.- К.: МАУП, 2005// Соціологія. - 2006.- 492с. зміст
 7. Галюк В.В. Курс цивільного та сімейного права України (у питаннях і відповідях): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.В.Галюк, О.Юлдашев.- К.: МАУП, 2005// Соціологія. - 2006.- 240с. зміст
 8. Головатий М.Ф. Соціологія політики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Соціологія. - 2006.- 504 с. зміст
 9. Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота: Термінологічно-понятійний словник/ М.Ф.Головатий, М.Б.Панасюк.- К.: МАУП, 2005// Соціологія. - 2006.- 560с. зміст
 10. Головатый Н.Ф. Социология молодежи: Курс лекций.- К.: МАУП, 1999// Соціологія. - 2006.- 224с. зміст
 11. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива: Конспект лекций.- К.: МАУП, 1998// Соціологія. - 2006.- 77с. зміст
 12. Дорошенко Л.С. Демографія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2005// Соціологія. - 2006.- 112с. зміст
 13. Дьомін Ю.М. Кримінальне право України: (У питаннях і відповідях): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Ю.М.Дьомін, С.О.Юлдашев; За заг. ред. З.Д. Смітієнко.- К.: МАУП, 2005// Соціологія. - 2006.- 340с. зміст
 14. Ерышев А.А. Социология религии: Учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей высших учебных заведений/ А.А.Ерышев, Н.П.Лукашевич.- К.: МАУП, 1999// Соціологія. - 2006.- 120 с. зміст
 15. Євтух М.Б. Соціальна педагогіка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ М.Б.Євтух, О.П.Сердюк.- 2-ге вид., стереотип..- К.: МАУП, 2003// Соціологія. - 2006.- 232с. зміст
 16. Іванов В.М. Історія держави і права України. В 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. Ч. 1.- К.: МАУП, 2002// Соціологія. - 2006.- 264с. зміст
 17. Іванов В.М. Історія держави і права України. В 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. Ч. 2.- К.: МАУП, 2003// Соціологія. - 2006.- 224с. зміст
 18. Коростельов В.А. Управлінське консультування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Соціологія. - 2006.- 104с. зміст
 19. Лукашевич М.П. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. посібни для студ. вищих навч. закладів/ М.П.Лукашевич, І.І.Мигович.- 2-ге вид., доп. і випр..- К.: МАУП, 2003// Соціологія. - 2006.- 168 с. зміст
 20. Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ М.П.Лукашевич, М.В.Туленков.- 2-ге вид., доп. і випр..- К.: МАУП, 2004// Соціологія. - 2006.- 464с. зміст
 21. Лукашевич Н.П. Социология труда: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2001// Соціологія. - 2006.- 320 с. зміст
 22. Лукашевич Н.П. Социология образования: Конспект лекций/ Н.П.Лукашевич, В.Т.Солодков.- К.: МАУП, 1997// Соціологія. - 2006.- 224с. зміст
 23. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навчальний посібник.- К.: МАУП, 2002// Соціологія. - 2006.- 144с. зміст
 24. Мартиненко С.М. Загальна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ С.М.Мартиненко, Л.Л.Хоружа.- К.: МАУП, 2002// Соціологія. - 2006.- 176с. зміст
 25. Мартишин Д.С. Основи православної віри: Навчальний посібник для студентів МАУП.- К.: МАУП, 2005// Соціологія. - 2006.- 176с. зміст
 26. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій.- К.: МАУП, 2002// Соціологія. - 2006.- 240с. зміст
 27. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2003// Соціологія. - 2006.- 360с. зміст
 28. Порєва Л.А. Цивільний процес: Авторизований виклад модульного курсу: Навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів/ Л.А.Порєва, О.Х.Юлдашев.- К.: МАУП, 2005// Соціологія. - 2006.- 72с. зміст
 29. Скребец В.А. Психологическая диагностика: Учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп..- К.: МАУП, 1999// Соціологія. - 2006.- 120с. зміст
 30. Скуратівський В.А. Основи соціальної політики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.А.Скуратівський, О.М.Палій.- К.: МАУП, 2002// Соціологія. - 2006.- 200с. зміст
 31. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- К.: МАУП, 2003// Соціологія. - 2006.- 368с. зміст
 32. Сурмин Ю.П. Теория социальных технологий: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Ю.П.Сурмин, Н.В.Туленков.- К.: МАУП, 2004// Соціологія. - 2006.- 608с. зміст
 33. Ткачук В.Г. Медико-социальные основы здоровья: Конспект лекций/ В.Г.Ткачук, В.Е.Хапко.- К.: МАУП, 1999// Соціологія. - 2006.- 72с. зміст
 34. Храмов В.О. Зовнішньоекономічна політика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ В.О.Храмов, Ю.А.Бовтрук.- К.: МАУП, 2002// Соціологія. - 2006.- 264с. зміст
 35. Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: МАУП, 2002// Соціологія. - 2006.- 248с. зміст
 36. Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості: Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2003// Соціологія. - 2006.- 120с. зміст
 37. Чорней Н.Б. Теорія систем і системний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.Б.Чорней, Р.К.Чорней.- К.: МАУП, 2005// Соціологія. - 2006.- 256с. зміст
 38. Чуприков А.П. Общая и криминальная сексология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ А.П.Чуприков, Б.М.Цупрык.- К.: МАУП, 2002// Соціологія. - 2006.- 248 с. зміст
 39. Щёкин Г.В. Организация и психология управления персоналом: Учебно-методическое пособие.- К.: МАУП, 2002// Соціологія. - 2006.- 832с. зміст
 40. Щёкин Г.В. Социальная теория и кадровая политика: Монография.- К.: МАУП, 2000// Соціологія. - 2006.- 576с. зміст