Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

Новини


Доволі складно знайти в минулому України інше явище, яке б так глибоко і різнопланово вплинуло на історичну долю всього народу, на формування національної самосвідомості, ніж українське козацтво. Українське козацтво має глибокі корені, а також могутній освітній потенціал, традиції виховання духовності, національної свідомості, високих моральних якостей, отримання ґрунтовної освіти. Сутність козацької педагогіки полягає у системі знань про закономірності формування світоглядних позицій українця, збагачення підростаючих поколінь інформацією про здоровий спосіб життя, норми взаємостосунків. Система козацького виховання для українського народу історично важлива і незнищенна, адже вона є важливою підвалиною сучасної національної системи виховання та освіти. Залучившись в атмосферу козацьких часів, звичаїв, традицій, ознайомитись із основними принципами козацького виховання та освіти допоміг пізнавально-розвивальний захід-подорож до Запорізької Січі. Організаторами його виступили студенти 148 та 248 груп та викладач кафедри початкової освіти Тимченко А.А. Інформаційний супровід – Наукова бібліотека МНУ ім. В.О. Сухомлинського.