Наукова бібліотека


МНУ ім. В. О. Сухомлинського

Правова база
Правова база за питань освіти

 • Закон України "Про вищу освіту" зміст


ДСТУ

 • Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015 : офіційне видання. - Київ: УкрНДНЦ, 2016. - 18 с. зміст

 • Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. ГОСТ 7.12-93 : официальное издание. М.: ГОССТАНДАРТ России, 18 с. зміст

 • Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). ДСТУ 3582:2013 : офіційне видання. - Київ: МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ України, 2014. - 18 с. зміст

 • Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. ДСТУ 7448:2013 : офіційне видання. - Київ: МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ України, 2014. - 45 с. зміст

 • Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20 - 2000. Система стандартів з Інформації, бібліотечної та видавничої справи. Дата введення 2002-01-01. - 6 с. зміст

Бібліотечно-бібліографічна класифікація

 • Библиотечно-библиографическая классификация: таблицы для областных библиотек. В 4-х выпусках / Гос. библиотека СССР им. В.И.Ленина и др. Вып. 1. - М.: Книга, 1980. - 480 с. зміст

 • Библиотечно-библиографическая классификация: таблицы для областных библиотек. В 4-х выпусках / Гос. библиотека СССР им. В.И.Ленина и др. Вып. 3. - М.: Книга, 1983. - 535 с. зміст

 • Библиотечно-библиографическая классификация: таблицы для областных библиотек. В 4-х выпусках / Гос. библиотека СССР им. В.И.Ленина и др. Вып. 4. - М.: Книга, 1982. - 414 с. зміст


Навчальні програми

 • Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (Програму затверджено Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України)зміст

 • Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (Програму затверджено Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України)зміст